Donat que cadascú de nosaltres era diversos, en total ja érem molts

Gilles Deleuze i Félix Guattari

L’Anti-Èdip el vam escriure a duo

L’Anti-Èdip el vam escriure a duo

Donat que cadascú de nosaltres era diversos, en total ja érem molts

Una línia que perd punts. Una filera de bicicletes cansades. Una balena que no cap en un mar. Dues idees nues prenent el sol. Totes les tribus d’imatges surten de la mateixa pasta — matèria originària.